Taliadau Diogel

Croeso i safle talu diogel y rhyngrwyd ar gyfer y Gwasanaeth Talu Tâl Parcio. Gallwch ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r cardiau credyd neu ddebyd mwyaf pwysig i wneud y taliad drwy'r safle hwn.


Cliciwch ar y ddolen Tâl Parcio isod i wneud taliad:
Gwybodaeth am Ddiogelwch

Mae'r holl daliadau cerdyn ar-lein yn cael eu diogelu gan Secure Socket Layer (SSL) gyda hyd allwedd amgryptio o 128 bit. Mae manylion eich cerdyn talu yn cael eu prosesu yn uniongyrchol gan  Is-adran Rheoli Talu Capita Software Services, un o brif ddarparwyr gwasanaethau taliadau diogel ar-lein, ac nid ydynt yn cael eu casglu nac yn hygyrch i ParkingEye. Mae atebion rheoli taliadau ar-lein Capita Software Services wedi'u hasesu am ddiogelwch yn annibynnol ac yn drylwyr, ac yn cael eu hardystio gan Visa a MasterCard fel prosesydd talu Lefel 1 Safon Diogelwch Data'r Diwydiant Cardiau Talu Data (PCI DSS). Gellir cael rhagor o wybodaeth am safon diogelwch y cerdyn talu hwn o wefan PCI Standards Security Council


  • BPA Memeber of the british parking association
  • Safe Contractor Approved
  • HPC health parking charter
  • Approved Operation
  • H&FE
  • DM UK Disabled Motoring
  • Know Your Parking Rights