Accessibility links

1
Dewis iaith

Croeso i wasanaeth taliadau diogel 24 awr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y Rhyngrwyd. Gallwch wneud amrywiaeth o daliadau trwy’r wefan ddiogel hon â’r rhan fwyaf o’r prif gardiau credyd neu ddebyd.


Cliciwch Yma

Gwybodaeth am Ddiogelwch

Caiff yr holl daliadau â chardiau ar-lein eu diogelu â Heen Soced Ddiiogel (SSL) gyda hyd allwedd amgryptio o 128 o ddidau, sef y lefel uchaf sydd ar gael yn fasnochol.  Caiff manylion eich cerdyn talu eu prosesu'n uniongyrchol gan isadran Rheoli Taliadau Capita Software Services, un o'r cwmniau mwyaf blaenllaw sy'n darparu gwasanaethau taliadau ar-lein diogel ar gyfer llywodraeth leol, ac ni chant eu casglu gan y Cyngor, ac nid yw'r Cyngor yn gallu cael mynediad atynt ychwaith.

Caiff datrysiadau rheoli taliadua ar-lein Capita Software Services eu haseus'n annibynnool ac yn drylwyr o safbwynt diogelwch, ac maent wedi'u hardystio gan Visa a MasterCard fel prosesydd taliadau Lefel 1 Safon Diogelwch Data'r Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS). Ceir mwy o wybodaeth am y safon ddiogelwch hon ar gyfer cardiau talu yn

https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.html

 

 

 

 


A i Y chwilio