Accessibility links

1
Dewis iaith

Croeso i wasanaeth taliadau diogel 24 awr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gallwch wneud amrywiaeth o daliadau gan ddefnyddio'r safle diogel yma gyda'r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd.

Dewiswch wasanaeth i dalu amdano o'r rhestr ganlynol:Cliciwch yma

Gwybodaeth am ddiogelwch

Caiff pob taliad cerdyn ar-lein ei warchod gan Haen Socedi Diogel (SSL) gyda hyd allwedd amgryptio o 128 did, sef y lefel uchaf sydd ar gael yn fasnachol.  Caiff manylion eich cerdyn talu eu prosesu'n uniongyrchol gan Is-adran Rheoli Taliadau Gwasanaethau Meddalwedd Capita, darparwr blaenllaw gwasanaethau taliadau ar-lein diogel i lywodraeth leol.  Ni chaiff y cyngor eu casglu ac nid oes modd iddo gael gafael arnynt.

Caiff atebion rheoli taliadau ar-lein Gwasanaethau meddalwedd Captia eu hasesu'n annibynnol ac yn drylwyr o ran diogelwch.  Maent yn cael eu hardystio gan Visa a MasterCard fel prosesydd talu Lefel 1 Safon Diogelu Data'r Diwydiant (PCI DSS).  Ceir mwy o wybodaeth am y safon ddiogelwch hon ar gyfer cardiau talu yn

https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.html

 

 

 

 


A i Y chwilio