Accessibility links

1
Dewis iaith

Croeso i wasanaeth taliadau diogel 24 awr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y Rhyngrwyd. Gallwch wneud amrywiaeth o daliadau trwy’r wefan ddiogel hon â’r rhan fwyaf o’r prif gardiau credyd neu ddebyd.


Cliciwch Yma

Gwybodaeth am Ddiogelwch

Caiff yr holl daliadau â chardiau ar-lein eu diogelu â Haen Soced Ddiogel (SSL) gyda hyd allwedd amgryptio o 128 o ddidau, sef y lefel uchaf sydd ar gael yn fasnachol. Caiff manylion eich cerdyn talu eu prosesu’n uniongyrchol gan Isadran Rheoli Taliadau Capita Software Services, un o’r cwmnïau mwyaf blaenllaw sy’n darparu gwasanaethau taliadau ar-lein diogel ar gyfer llywodraeth leol, ac ni chânt eu casglu gan y Cyngor, ac nid yw’r Cyngor yn gallu cael mynediad atynt ychwaith.

Caiff datrysiadau rheoli taliadau ar-lein Capita Software Services eu hasesu’n annibynnol ac yn drylwyr o safbwynt diogelwch, ac maent wedi’u hardystio gan Visa a MasterCard fel prosesydd taliadau Lefel 1 Safon Diogelwch Data’r Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS). Ceir mwy o wybodaeth am y safon ddiogelwch hon ar gyfer cardiau talu yn

https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml


A i Y chwilio