Taliadau ar-lein

Dewiswch o'r rhestr isod


Gwybodaeth Diogelwch

Mae'r holl daliadau ar-lein cerdyn yn cael eu diogelu gan Haen Soced Ddiogel (SSL) gydag allwedd amgryptio hyd o 128 o ddarnau, sef y lefel uchaf ar gael yn fasnachol. Eich manylion talu cerdyn yn cael eu prosesu yn uniongyrchol gan yr Is-adran Rheoli Talu Gwasanaethau Meddalwedd Capita, un o brif ddarparwyr gwasanaethau taliadau ar-lein diogel i lywodraeth leol, ac nid ydynt yn casglu nac yn hygyrch gan y Cyngor.

Atebion Gwasanaethau Meddalwedd Capita 'taliad rheoli ar-lein yn annibynnol ac yn drylwyr diogelwch hasesu, ac yn cael eu hardystio gan Visa a MasterCard fel Diwydiant Cardiau Talu Diogelwch Data Safonol (PCI DSS) Lefel 1 brosesydd talu. Mae gwybodaeth bellach am y taliad hwn cerdyn diogelwch safonol ar gael yn https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml.


Debyd Uniongyrchol

Gallwch dalu Treth Cyngor, Rhent Tai a Threthi Busnes (Trethi Gwladol Annomestig) drwy Ddebyd Uniongyrchol.  Dyma’r ffordd hawsaf, fwyaf cyfleus o dalu ac mae’n warantedig. Unwaith y byddwch wedi arwyddo cyfarwyddyd Debyd Uniongyrchol, fe drefnir taliadau rhwng y Cyngor a’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu chi. Ond, mae gennych reolaeth lawn bob amser. Bydd y trefniant yn parhau cyn hired ag y mynnwch chi, gan arbed y drafferth o ysgrifennu ac anfon siec neu giwio i dalu. Does dim angen cofio pryd mae eich taliad nesaf yn ddyledus ac fe gewch eich hysbysu o unrhyw newidiadau i ddyddiad neu swm ymlaen llaw.

I drefnu Debyd Uniongyrchol am Rent Tai ffoniwch 01824 712965 neu 01824 712963 neu cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Llwythwch i lawr ffurflenni Debyd Uniongyrchol y Dreth Gyngor, Cyfraddau Busnes ac Anfoneb Gyffredinol/Mân Ddyledion.

Ar y Ffôn

Talwch ar y ffôn, 24 awr a 7 diwrnod yr wythnos gan ddefnyddio’ch cerdyn debyd neu gredyd.  Bydd angen rhif y cyfrif oddi ar eich bil.

 • Dirwyon Parcio 0845 6032677
 • Treth Cyngor 0300 4562499
 • Trethi Tai 0300 4562499
 • Trethi Busnes (Trethi Gwladol Annomestig) 0300 4562499
 • Taliadu'r Beiliff 0300 4562499
 • Anfoneb Cyffredin (Anfonebau gyda rhif cyfeiriad 7 dugud) 0300 4562499
 • Dros Taliadau Budd Taliadau Tai (Anfonebau gyda rhif cyfeirnod 8 dugud, yn dechrau gyda 4) 0300 4562499

Swyddfeydd Arian/Siopau Un Stop

Talwch yn un o’r Swyddfeydd Arian ar ein rhwydwaith ledled y Sir.

Swyddfa’r Post

Gallwch dalu am ran fwyaf o'n gwasanaethau yn y Swyddfa Post:

 • Treth Cyngor (Drwy ddefnyddio eich cerdyn talu)
 • Trethi Tai (Drwy ddefnyddio eich cerdyn talu)
 • Dirwyon Parcio
 • Anfondebau Cyffredinol
 • Gofal Cartref