Maint y ffont A A A A

Taliadau Ar-lein

Croeso i wasanaeth taliadau diogel dros y rhyngrwyd 24 awr gwasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Cewch wneud amrywiol daliadau trwy'r wefan ddiogel yma gan ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r prif gardiau neu ddebyd.

Dewiswch wasanaeth yr hoffech dalu amdano o'r rhestr ganlynol:

Gwybodaeth am Ddiogelwch

Diogelir yr holl daliadau â cherdyn gan Transport Layer Security (TLS), fel yr argymhellir gan Gyngor Safonau Diogelwch Diwydiant y Cardiau Talu, a chânt eu prosesu'n uniongyrchol gan ddefnyddio'r gwasanaeth Pay360 gan Capita.

Mae atebion rheoli taliadau ar-lein Capita yn cael eu hasesu'n annibynnol ac yn drylwyr, ac maent wedi'u hardystio gan Visa a MasterCard fel prosesydd taliadau Lefel 1 Safon Diogelwch Data Diwydiant y Cardiau Talu (PCI DSS).