Taliadau Arlein

Croeso i wasanaeth taliadau ar y rhyngrwyd diogel 24 awr Cyngor Bro Morgannwg. Gallwch wneud amrywiaeth o daliadau trwy ddefnyddio'r wefan ddiogel hon gyda'r rhan fwyaf o gardiau credyd neu ddebyd.

Dewiswch y gwasanaeth yr hoffech dalu amdano o'r rhestr ganlynol:Diogelir pob taliad cerdyn ar-lein gan Transport Layer Security (TLS), fel yr argymhellir gan Gyngor Safonau Diogelwch y Diwydiant Cerdyn Talu a chaiff ei brosesu'n uniogyrchol gan gwasanaeth Pay360 Capita.

Caiff diogelwch gwasanaeth rheoli taliadau ar-lein Capita ei asesu'n annibynnol ac yn drylwyr a chaiff y gwasanaeth hwnnw ei ardystio gan Visa a Mastercard yn broseswr taliadau Safon Diogelwch Data Lefel 1 y Diwydiant Cerdyn Talu.