Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Croeso i wasanaeth taliadau rhyngrwyd 24 awr Cyngor Sir Ynys Môn. Gallwch wneud nifer o daliadau ar-lein gan ddefnyddio'r rhan fwyaf o gardiau debyd a chredyd. (nid Diners Card, American Express, Laser)

Beth allaf ei dalu? Gallwch dalu'r cyfrifon canlynol trwy glicio ar yr eitem berthnasol.

Ni chaiff unrhyw dal(iadau) a wneir ar ôl 4.00 yp ei roi yn erbyn eich cyfrif tan (i fyny) i dri diwrnod gwaith.

Bydd gwasanaethau ychwanegol yn cael ei atodi fel y byddwn yn datblygu y cyfleuster.


Dewiswch o'r rhestr isod:


Gwybodaeth o ran diogelwch

Mae pob taliad cerdyn a wneir ar-lein yn cael ei ddiogelu gan Transport Layer Security (TLS), yn unol ag argymhelliad Cyngor Safonau Diogelwch y Diwydiant Cardiau Talu ac yn cael eu prosesu’n uniongyrchol gan ddefnyddio gwasanaeth Pay360 Capita.

Mae datrysiadau rheoli taliadau ar-lein Capita’n cael eu hasesu’n annibynnol ac yn drylwyr, ac yn cael eu hardystio gan Visa a MasterCard fel prosesydd taliad Lefel 1 Cyngor Safonau Diogelwch y Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS).


 
 
Capita