Gwefan Taliadau Ar-lein Cyngor Sir Ynys Môn
Skip to [main navigation | secondary navigation | content]
A i Y o Wasanaethau'r Cyngor | English
Serving Anglesey

Cymorth gyda'ch rhent a threth cyngor

Talwch biliau'r cyngor drwy ein gwasanaeth ffôn "touch tone"

Talwch eich biliau cyngor drwy ddebyd uniongyrchol

 
Lleoliad Presennol: Taliadau ar-lein

Taliadau ar-lein

Croeso i wasanaeth taliadau rhyngrwyd 24 awr Cyngor Sir Ynys Môn. Gallwch wneud nifer o daliadau ar-lein gan ddefnyddio'r rhan fwyaf o gardiau debyd a chredyd. (nid Diners Card, American Express, Laser)

Beth allaf ei dalu? Gallwch dalu'r cyfrifon canlynol trwy glicio ar yr eitem berthnasol.

Ni chaiff unrhyw dal(iadau) a wneir ar ôl 4.00 yp ei roi yn erbyn eich cyfrif tan (i fyny) i dri diwrnod gwaith.

Bydd gwasanaethau ychwanegol yn cael ei atodi fel y byddwn yn datblygu y cyfleuster.


Dewiswch o'r rhestr isod:


Gwybodaeth o ran diogelwch

Mae'r trafodion bellach yn cael eu gwneud dan system dalu ddiogel. Defnyddiwn dechnoleg Haen Soced Ddiogel (SSL), system safonol a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o'r porwyr ar y Rhyngrwyd. Caiff holl fanylion eich manylion personol a'ch cardiau eu diogelu gan god 128 darn, pan gânt eu hanfon dros y Rhyngrwyd.Caiff manylion eich cerdyn eu cadw ar weinydd y tu ôl i wal ddiogel. Dim ond staff awdurdodedig sy'n cael gweld yr wybodaeth hon.


 
 
Capita
 
Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7TW. Ffôn: (01248) 750057