Córas Daingean Íocaíochtaí ar Líne

Ní aistrítear teachtaireachtaí bainc go Gaeilge

Fáilte romhat chuig seirbhís dhaingean 24 uair an chloig Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun íocaíochtaí a dhéanamh ar líne. Beidh tú ábalta an suíomh daingean seo a úsáid chun íocaíochtaí éagsúla a dhéanamh agus tú ag úsáid fhormhór na bpríomhchártaí creidmheasa nó dochair (seachas cártaí Diners nó American Express).

Cad iad na híocaíochtaí is féidir liom a dhéanamh?

Is féidir leat suim a íoc isteach i gcuntas ar bith de na cuntais a thaispeántar thíos má roghnaíonn tú cuntas agus cliceáil air.

Cuirfear cuntais bhreise leis an tseirbhís seo de réir mar a dhéanfar forbairt uirthi.


Roghnaigh cuntas as an liosta seo a leanas le do thoil:

Faisnéis Slándála

Chun íocaíochtaí ar líne a chosaint úsáidtear teicneolaíocht Sraith Soicéad Slán (SSL) agus eochair criptiúcháin 128 giotán ar fad, an leibhéal slándála tráchtála is airde is féidir a fháil. Ní hí an Chomhairle a bhailíonn sonraí do chárta íocaíochta ná a bhíonn ag déileáil leo ach Rannán Bainistithe Íocaíochtaí Capita Software Services, ar príomhsholáthróir seirbhísí daingne íocaíochtaí ar líne don rialtas áitiúil é, agus is é an Rannán sin a phróiseálfaidh na sonraí go íreach.


Déantar dianmheasúnú neamhspleách ar an gcóras slándála atá ag Capita Software Services le haghaidh seirbhísí bainistithe íocaíochtaí ar line, agus tá deimhniú faighte acu ó Visa agus ó MasterCard gur phróiseálaí íocaíochtaí Leibhéal 1 iad de réir Chaighdeán Slándála Sonraí an Tionscail Cártaí Íocaíochtaí (PCI DSS). Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoin gcaighdeán slándála sin le haghaidh cártaí íocaíochtaí ag
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml