Croeso i wasanaeth diogel 24 awr Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent ar gyfer gwneud taliadau ar y Rhyngrwyd. Cewch wneud amrywiol daliadau trwy'r wefan ddiogel yma gan ddefnyddio'r rhan fwyaf o'r prif gardiau creddyd neu ddebyd

Beth allaf ei dalu?
Gallwch dalu'r cyfrifon gyferbyn trwy glicio ar yr eitem a ddewiswch


Dewiswch o'r rhestr isodGwybodaeth o ran Diogelwch
Mae'r trafodion bellach yn cael eu gwneud dan system dalu ddiogel. Defnyddiwn dechnoleg Haen Soced Ddiogel (SSL), system safonol a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o'r porwyr ar y Rhyngrwyd. Caiff holl eich manylion personol a'ch cardiau eu diogelu gan god 128 darn, pan gânt eu hanfon dros y Rhyngrwyd.Caiff manylion eich cerdyn eu cadw ar weinydd y tu ôl i wal ddiogel. Dim ond staff awdurdodedig sy'n cael gweld yr wybodaeth hon